کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود

ابلاغ دستورالعمل جدید به گمرکات برای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور و مناطق آزاد و ویژه و گمرکات کشور ( اظهار نشده، اظهار شده و پروانه صادر شده )

لینک دانلود: 4_5922414461259352122

بخشنامه

لزوم نظارت مستمر و پیگیری حامل ها

لزوم نظارت مستمر و پیگیری حامل ها و پروانه های عبوری ( ترانزیت) مبدأ و مقصد در سامانه جامع امور گمرکی در مهلت مقرر قانونی توسط گمرک اجرایی

در صورت عدم وصول محموله در مهلت مقرر اقدامات قانونی لازم ( پیگیری قضایی و وصول تضامین) انجام پذیرد.

محموله کاغذ دیواری

چگونگی تعیین تکلیف محموله های کاغذ دیواری

دستورالعمل معاون فنی و امور گمرکی برای چگونگی تعیین تکلیف محموله های کاغذ دیواری دپو شده در گمرکات
خبر گمرکی

لینک دانلود: 4_5924666261073037174

اجرای قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت

اجرای قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادرات برای محموله های صادراتی 274 ردیف کالاهای دیگر

به انضمام فهرست اقلام مشمول
خبر گمرکی

لینک دانلود: 4_5924666261073037175