نوشته‌ها

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

بر اساس قوانین گمرکی ایران ،کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای دارنده ی آن است که بر اساس تمایل

شخص می تواند حقوقی و حقیقی باشد.دارنده ی کارت بازرگانی ،با داشتن آن می تواند در زمینه تجارت به

صادرات و واردات بپردازد.در ایران تنها کسانی می توانند در زمینه واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت

بازرگانی باشند. 

این کار توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که دارای

شرایط زیر باشند صادر می گردد.

با داشتن این کارت می توان از مناطق آزاد واردات انجام داد و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی را به کشورهای

همسایه صادر کرد.با داشتن کارت بازرگانی می توان در اتاق بازرگانی عضو شد و با تجار خارجی ارتباط گرفت و

می توان اطلاعات تجاری را در سطح جهان مبادله کرد.با استفاده از کارت بازرگانی میتوان نمایشگاههای ملی و

بین المللی داخلی و خارجی شرکت کرد.

کارت بازرگانی بر چهار نوع است.

 1. کارت بازرگانی تجاری : مجوزی برای امر صادرات و واردات در تجارت و برای اشخاص حقیقی و حقوقی.از ثبت سفارش تا ترخیص کالا ،واردات از مناطق آزاد و صادرات کالاهای مجاز.

 2. کارت بازرگانی خدماتی: برای اشخاص حقوقی است که مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت خدماتی که دارند صادر می شود.دارندگان اینگونه کارت تنها در زمینه فعالیت خود می توانند کالا وارد نمایند.

 3. کارت بازرگانی موردی: این کارت برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود،ولی تنها برای شخصی که یکبار خواهان ترخیص کالاهای خود باشد.

 4. کارت بازرگانی تولیدی/صنعتی: برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند،صادر می شود.دارندگان این کارت می توانند فقط تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را وارد نموده و پس از تولید صادر نمایند.

برای گرفتن کارت بازرگانی ، بازرگانان باید موسسه یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشند.

تقاضای صدور کارت بازرگانی باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی باشد و متقاضیان باید اطلاعات

خود را در فرم ها وارد نموده و به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.

صدور کارت بازرگانی برای شرکت های خارجی و بازرگانان خارجی منوط به معامله متقابل است.در صورتی به

بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده میشودکه کشور متبوع آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی

بدهد.

شرایط صدور کارت بازرگانی به شرح زیر می باشد:

به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

به موجب آیین نامه ی مربوط به صدور کارت بازرگانی،شرایط دریافت عبارتست از:

الف)اشخاص حقیقی:

1-داشتن حداقل 24 سال تمام
2-داشتن محل کسب
3-داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
4-آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
5-داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
6-دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
7-داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
8-سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
9-سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای  اشخاص حقیقی غیر ایرانی عبارت است از:

1-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
2-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
3-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور(در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید).
*مطابق ماده 7 آیین نامه مذکور،اشخاص ذیل نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
الف-اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند.
ب-ورشکستان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج-افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوءاستفاده باشد.
تذکر:در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع،کارت دارنده آن ابطال و مراتب به سازمان های ذیربط اعلام خواهد شد.

ب)اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی و موسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده اند،با رعایت شرایط ذیل می توانند تقاضای کارت از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستان ها بنمایند.
شرکت های متقاضی کارت بازرگانی باید شرایط ذکر شده در فوق را داشته باشند.
تبصره1-ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی
تبصره 2-تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان
تبصره 3-در صورتی برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند کارت بازرگانی صادر می شود که متقابلاَ کشور متبوع آنان این حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.

 • مدارک مورد نیاز صدور کارت برای اشخاص حقیقی:

1-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
3-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
4-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
5-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
6-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
7-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
8-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.
-متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
9-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
10-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد.
11-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
12-ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
13-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

 • مدارک اولیه مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقوقی

1-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از ادره ثبت شرکت ها
2-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی -با معرفی اتاق-
3-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.-با معرفی اتاق-
4-خرید تمبر بمبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
5-کد اقتصادی
6-گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق-با معرفی اتاق-
7-شرکت های سهامی خاص:ارائه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام ؛شرکت های با مسئولیت محدود:ارائه کپی و اصل تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکتنامه رسمی
8-کپی و اصل اساسنامه شرکت
9-کپی و اصل روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
10-اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه(حداقل سن 23 سال تمام)
11اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار
12-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد-
13-شناسه ملی شرکت
14-شش قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،پشت نویسی شده)
15-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ  و در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه کد دار بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری منطبق با بند 1-1-4دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت و کسب و کار تجاری باشد.
16-ارائه قبض فیش های پرداختی بنام اتاق های بازرگانی نزد بانک ملی
17-اصل وکالتنامه رسمی در صورت داشتن وکیل

 • مدت اعتبار کارت بازرگانی

مدت اعتبار حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت

بازرگانی معتبر می باشد.

 

اتاق بازرگانی(chamber of commerce)

اتاق بازرگانی(chamber of commerce)

بر اساس ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران 

موسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

این اتاق در ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن ،نقش مهمی را ایفا می کند و در مکان های مهم کشور برای تجارت و بر حسب تقاضای تاجرین آن محل و به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت به وجود می آید.

در 16 مهرماه سال 1305 شمسی ،در تهران نخستین اتاق تجارت ایران تشکیل یافت و قانون تجارت آن در 5 فصل و 35 ماده در سال 1309 به تصویب رسید.همزمان با تشکیل این اتاق،اتاق صنایع و معادن نیز شکل گرفت که بعدها در اتاق مربوطه ادغام شد.

براساس قانون این اتاق،صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوطه ،موضوعات فعالیت های مربوط با این اتاق عبارت است از ثبت هر گونه شخصیت حقوقی با عنوان اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق از این قبیل ،نیاز به اخذ مجوز از  این اتاق دارد.

بر اساس ماده 17 قانون فعلی اتاق بازرگانی ایران

اعضای هیات رییسه اتاق ایران 7 نفر می باشد و در شهرستانها اعضای هیات رییسه اتاق 5 نفر می باشد و در اولین جلسه هیات نمایندگان و به مدت 4 سال انتخاب می شوند.

ماده 6 قانون اتاق بازرگانی ایران،ارکان اتاق را به صورت زیر شرح می دهد:

 1. شورای عالی نظارت

 2. هیات نمایندگان

 3. هیات رییسه

 4. دبیرکل

ماده 7 قانون اتاق،ارکان اتاق را در شهرستان ها به صورت زیر اعلام میدارد:

 1. هیات نمایندگان 

 2. هیات رییسه

ماده 5 قانون اتاق و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران،اختیارات و وظایف اتاق بازرگانی را به شرح ذیل اعلام می دارد:

 1. ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه 

 2. ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرح های مربوط به اتاق

 3. همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر سازمان های ذیربط برای اجرای قوانین

 4. ارتباط دادن با اتاق بازرگانی سایر کشورها و تشکل ها و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاست نظام ایران

 5. تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به اتاق بازرگانی در چارچوب سیاست های نظام ایران 

 6. شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و حمایت از موسسات تولیدی داخلی برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

 7. تشویق و دعوت به سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی به خصوص کالاهای صادراتی

 8. بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا با تشکیل مرکز داوری اتاق ایران 

 9. تشکیل مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی برای انجام وظایف و فعالیت های اتاق و اداره کردن آن

 10. صدور کارت عضویت براساس آیین نامه اتاق بازرگانی ایران