نوشته‌ها

اعلام تعرفه

اعلام تعرفه

تعرفه

اعلام تعرفه گمرکی

فیلتر نسجی به شکل پد ذیل ردیف تعرفه 59119090 طبقه بندی می شود.

تعرفه کالا

اعلام تعرفه

تعرفه

اعلام تعرفه گمرکی

فیلتر اکسیژن دستگاه کمک تنفسی ذیل ردیف تعرفه 84213990 طبقه بندی می شود.

تعرفه کالا

اعلام تعرفه

تعرفه

اعلام تعرفه گمرکی

سیستم پیجینگ و اینترکام ذیل ردیف تعرفه 85176980 طبقه بندی می شود.

کانتینر بار

هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود باید متوقف شود

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود باید متوقف شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد و وزیر صمت تاکید کرده است، با توجه به تایید و تصویب اقلام اطلاعاتی و نحوه تبادل اطلاعات با مرجعیت سامانه جامع انبارها، در جلسه شانزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی لازم است، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود متوقف گردد.

در این مکاتبه آمده است، در داده های دریافتی از گمرک تعداد قابل توجهی شناسه یکتا ثبت نام شده که در سامانه جامع انبارها وجود ندارد. تسنیم

تعرفه کالا

اعلام تعرفه

تعرفه

اعلام تعرفه گمرکی

پمپ سانترفیوژ آتش نشانی ذیل ردیف تعرفه 84137090 طبقه بندی می شود.
خبر گمرکی